Tilførsel af lokalt renset regnvand til ferskvandsområder

17-08-2010

Projekt om test af filtreringsteknologier og deres evne til at fjerne de stoffer, for hvilke der eksisterer miljøkvalitetskrav og/eller målsætninger relateret til vandområder.

I dette projekt er der fokuseret på kompakte filtreringsteknologier -3FM (Flexible Fibre Filter Module) til rensning, bortskaffelse og genanvendelse af regnvand, der kan indpasses i større byer med en høj grad af urbanisering.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk

Download pdf