Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 4, 2010

Sundheds- og miljømæssig prioritering af medicinske forbrugsartikler ved grønne indkøb

02-09-2010

Rapporten er en indledende kortlægning af udfordringer og udviklingsbehov der skal til for at fremme grønne indkøb af medicinske forbrugsartikler.
Rapporten leverer et oplæg til et system, der kan strukturere arbejdet med miljømæssige vurderinger af produkter der indkøbes i sundhedssektoren.
En yderligere indsats på området forventes at kunne bidrage til den fortsatte udfasning af PVC og ftalater samt andre uønskede stoffer.
Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Danske Regioner og koncernindkøberne i regionerne.

Læs publikation