Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
Miljøprojekt 1333, 2010

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2008

15-09-2010

Genanvendelsen af emballageaffald i Danmark i 2008 er blevet opgjort. Statistikken viser, at der blev indsamlet og genanvendt 127.600 tons glasemballage svarende til 88 % af potentialet. Oplysninger for metalemballage viser en genanvendelse på 28.100 tons svarende til 81,9 % af potentialet. I mængden indgår forbrændingsskrot. Genanvendelsen af papir og -papemballage er opgjort til 310.809 tons eller 61 % af potentialet. Genanvendelsen af plastemballage blev beregnet til 41.951 tons, hvilket svarer til 25,4 procent af potentialet. Samtidig blev der indsamlet knapt 3 mio. træpaller til reparation, 30 % blev kasseret. Den genanvendte mængde er beregnet til 36.045 tons (40,9 %). I alt blev der indsamlet 538.803 tons til genanvendelse svarende til 59,7 % procent af emballageforbruget, en lille stigning på knap 3 %, i forhold til 2007.

Læs publikation