Miljøprojekt 1337, 2010

REACH på hospitalet

06-09-2010

Formålet har været at beskrive, hvorledes EU's kemikalieregulering - REACH - påvirker hospitalsområdet.
REACH berører alle kemikalieproducenter og -brugere, herunder også hospitalerne. Hospitalerne vil dog, da de primært er slutbrugere af kemikalier, kun have et begrænset antal forpligtelser i forbindelse med REACH.
Da de fleste hospitaler kan forventes at ville stå med de samme udfordringer i forbindelse med REACH, vil det være oplagt - så vidt muligt - at søge fælles løsninger på disse udfordringer, og projektet har identificeret en række af disse opgaver.

Læs publikation