Miljøprojekt 1340, 2010

Laboratorieundersøgelser af luftrenseres effekt over for tetrachlorethylen

27-09-2010

Effekten af luftrensere, som opstilles indendørs som midlertidig foranstaltning mod indeklimaforurening med tetrachlorethylen, er undersøgt. Luftrenserne består af en ventilator kombineret med kulfilter.

Læs publikation