Orientering fra Miljøstyrelsen 9, 2010

Evaluering af virksomheders erfaringer med miljøtilsyn

20-09-2010

Miljøstyrelsen har i samarbejde med DI og med bistand fra Grontmij/ Carlbro gennemført projektet "Evaluering af virksomheders erfaringer med miljøtilsyn". Målet var at identificere oplevede styrker og svagheder og på den baggrund pege på udviklingspotentialer for et styrket, mere effektivt tilsyn.
Der er generelt tilfredshed med miljøtilsynet, men der er mulighed for forbedring. Der er forskel på, hvad større og mindre virksomheder får ud af miljøtilsynet. Hos mindre virksomheder skærpes virksomhedens opmærksomhed på miljøforholdene, mens det for større virksomheder bl.a. er muligheden for dialog og gennem dialog at forebygge miljøproblemer, der er det centrale.

Læs publikation