Miljøprojekt 1334, 2010

Emballageforsyningen i Danmark 2008

15-09-2010

Mængden af ny emballage på det danske marked i 2008 er opgjort til 902.199 tons svarende til, at hver dansker bruger164 kg emballage pr. år. Emballageforbruget har været nogenlunde stabilt de seneste 10 år. Omtrent halvdelen af emballageforbruget består af papir- og pap (56%). Plastemballage udgør 18%, glasemballage udgør 11%, træemballage udgør 10% og metalemballagen udgør 4% af den samlede mængde. Omtrent halvdelen (45 %) af den samlede emballagemængde ender hos de private husholdninger.

Læs publikation