Miljøprojekt 1339, 2010

Brændstofvurderinger på husdyrgødninger

21-09-2010

For otte typer a husdyrgødninger er foretaget omfattende laboratorieanalyser til belysning af materialernes brændselsegenskaber, der omhandler analyseparametre som aske, askesmelteegenskaber og brændværdi udover materialernes kemiske sammensætning og indhold af tungmetaller. Ud fra de opnåede prøvningsresultater er foretaget en vurdering af brændselskvaliteten for de undersøgte husdyrgødninger samt vurderinger af disses forbrændings/anlægstekniske forhold.

Læs publikation