Orientering fra Miljøstyrelsen 8, 2010

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2009

17-09-2010

Publikationen indeholder en total opgørelse over salget af bekæmpelsesmidler opdelt på anvendelsesområde ifølge inddelingen i “Miljøstyrelsens oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler” samt en opgørelse over de enkelte virksomme stoffer. Statistikken indeholder opgørelse over salg af bekæmpelsesmidler i årene 2006-2009 indsamlet via årlige indberetninger fra fabrikanter og importører af godkendte bekæmpelsesmidler. Ud fra dette er opgjort landbrugets forbrug, og behandlingshyppigheden er beregnet for 2009.
Rettelsesblad til bekæmpelsesmiddelstatistik 2009

Læs publikation