Orientering fra Miljøstyrelsen 10, 2010

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

13-10-2010

Miljøstyrelsen har fået udviklet et forslag til en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol. Metoden er udviklet af PriceWaterhouseCoopers. Metoden belyser, hvorledes Kemikalieinspektionen kan udføre sine kampagner, således at man, på baggrund af en statistisk model, kan udtale sig om antallet af ulovlige produkter på markedet. Desværre forudsætter metoden, at der i hver enkelt af Kemikalieinspektionens kampagner udtages 10 gange så mange stikprøver som i da (ca. 400 mod i dag i gennemsnit 42), for at det er muligt at fastlægge antallet af ulovlige produkter på et statistisk signifikant grundlag. Samtidig vil stikprøverne skulle udtages tilfældigt, i modsætning til i dag, hvor inspektionen søger at målrette kampagnerne mod de dele af markedet, hvor der skønnes at være de største problemer med overholdelse af reglerne.Miljøstyrelsen vil bruge resultaterne til inspiration, men hele effektvurderingsmodellen vil ikke blive brugt fuldt ud. I forbindelse med Kemikaliehandlingsplan 2010-2013 vil der bl.a. blive udviklet en metode til risikoanalyse af Kemikalieinspektionens tilsynsområder, således at tilsynskampagnerne rette mod de områder, hvor problemerne forventes at være mest alvorlige.

Læs publikation