Miljøprojekt 1344, 2010

Dimensioneringsværktøj for brændeovne

08-10-2010

I Danmark er der installeret rundt regnet 600.000 brændeovne. I nyere tid har undersøgelser vist, at disse ovne i fyringssæsonen bidrager med en ikke uvæsentlig andel af luftforureningen i byerne. Årsagen er ofte uhensigtsmæssig fyring og forkert ovnstørrelse. I mange tilfælde er brændeovnens termiske ydelse for stor i forhold til boligens opvarmbehov. Dette bevirker, at brugeren typisk reducerer ovnens tilførelse af forbrændingsluft for at sænke temperaturen i opholdszonen. Resultatet bliver en sodende forbrænding med uønskede og miljøskadelige emissioner til følge. For at imødegå dette problem er der udviklet et dimensioneringsværktøj for brændeovne, så brugeren sættes i stand til at finde den optimale ovnstørrelse til den aktuelle bolig.

Dimensioneringsværktøjet kan hentes herunder:

Læs publikation