Miljøprojekt 1343, 2010

Brugerundersøgelse brændeopbevaring -håndtering og -fyring

08-10-2010

Projektets formål er at forsøge at finde svaret på, hvorfor så mange fyrer forkert, og på baggrund af dette, at finde løsninger til at undgå forkert fyring.
Baggrunden for projektet og brugerundersøgelsen er behovet for at vide mere om, hvordan brugerne af brændeovne og leverandørerne til området opfører sig og hvilke udfordringer og problemer, de ser i dagligdagen.
Hovedkonklusioner:
Mange fyrer korrekt, få fyrer forkert.
Majoriteten af brændeovnsbrugerne i undersøgelsen fyrer helt korrekt.
Skorstensfejeren er en vigtig spiller, som kan gå direkte efter de få, som fyrer forkert.
Vådt brænde er et problem, som kan løses.
Hyggemomentet er vigtigt for brugerne.

Læs publikation