Miljøprojekt 1342, 2010

Afprøvning af fugtmålere til brænde

08-10-2010

Det er af stor betydning, at brænde til brændeovne er tørt, inden det kommer i ovnen. For at sikre en ren forbrænding og undgå luftforurening med tjære, sod og andre skadelige stoffer, skal forbrændingstemperaturen være høj. Det fordrer dels en effektiv brændeovn, dels at der bruges tørt brænde. Forbrugeren kan sikre sig tørt brænde ved at gemme det under tag i et par år.

Det kan for den almindelige forbruger være svært at bedømme brændets fugtindhold, men til støtte for bedømmelsen findes der elektriske fugtighedsmålere.

Der er afprøvet et antal små elektriske fugtmålere, som kan bruges af private brændeforbrugere. Målernes pris varierer mellem ca. 100 og over 3000 kroner. Målernes nøjagtighed varierer ligeledes, men selv de billigste kan være til hjælp, når man skal bedømme om brændet er tørt nok.

Læs publikation