Orientering fra Miljøstyrelsen 11, 2010

Evaluering af forenklinger på miljøreguleringsområdet

15-11-2010

Miljøstyrelsen har over en årrække gennemført forenklinger for miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder. Forenklingerne er gennemført på baggrund af anbefalinger fra det såkaldte Virksomhedsudvalg, som Miljøministeriet nedsatte i 2002. Forenklingerne er reducerede oplysningskrav til hovedparten af de godkendelsespligtige virksomheder, indførelse af standardvilkår for miljøgodkendelser for en række brancher samt udarbejdelse af en vejledning om differentieret tilsyn.
Denne rapport er en evaluering af, hvad forenklingstiltagene har betydet for virksomhederne, myndighederne og miljøet.

Læs publikation