Vildtinformation 2010

01-03-2010

Årets udgave af bladet, der udsendes til alle jægere. Bl.a. om regulering, vådområder og Center for Vildtsundhed.

Årets nummer af Vildtinformation, der udsendes til alle jagttegnsløsere med emner af interesse blandt jægerne – men meget af informationen har sikkert også interesse for ”ikke-jægere”.

I dette nummer kan du læse om de nye regler vedr. regulering af skadevoldende vildt, som trådte i kraft d. 1. januar – nu skal der søges i alle de tilfælde, hvor man ønsker at regulere fugle.

Der er også en artikel om en landmand, der via jagttegnsmidlerne har fået tilskud til anlæggelse af et mindre vådområde. I de 7 år ordningen har fungeret er der anlagt 1200 vådområder til gavn både for det jagtbare vildt – men i høj grad også for den øvrige fauna. Små oaser i landbrugslandet.

Danmark har også fået et ”Center for Vildtsundhed” i samarbejde mellem Naturstyrelsen, Veterinærinstituttet og Danmarks Miljøundersøgelser. Centeret skal levere viden, forskning og uddannelse i vildtsygdomme og vildtsundhed – meget aktuelt i disse år, hvor råvildtet på Fyn er gået stærkt tilbage, som følge af en endnu ukendt sygdom.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave ved henvendelse til Miljøstyrelsens Informationscenter.

Læs publikation