Miljøprojekt, 1320, 2010

Sortering af affaldstræ fra byggeri og nedrivning

22-03-2010

Rapporten belyser mulighederne for at sortere nedrivningstræ i henhold til dets indhold af miljøfremmede stoffer, der kan give miljøbelastning ved afbrænding.

Læs publikation