Skarrehage

Reservatfolder

25-03-2010

Et 238 ha stort reservat med en mangfoldig natur  og gode muligheder for at opleve både natur og kultur  .  Reservatet omfatter både s  øer, strandeng, skov og landbrugsjord. Det flade område nedenfor den stejle kystskrænt er gammel havbund.

Områdets mange forskellige naturtyper giver grundlag for et rigt og varieret plante- og fugleliv. Især i træktiden, forår og efterår, gæstes vildtreservatet af et stort antal vadefugle og ænder. Men også rovfugle og standvildt trives i området.

Mellem Skarregård og Molermuseet findes der en fin natursti med meget gode udsigtsmuligheder over reservatet. Flere steder langs stierne og på gården er der historier om de stenalderjægere og bønder  ,  som har præget landskabet ved Skarrehage.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2010. Må citeres mod kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave hos  Naturstyrelsen – Thy .

Læs publikation