Metoder til estimering af undersøgelsesomfanget og til vurdering af usikkerheden af forureningsafgrænsningen

03-03-2010

Med udgangspunkt i eksisterende dansk praksis for kontrol med overholdelse af kriterier og for undersøgelse af forurenede grunde i offentligt regi er den nuværende beslutningssikkerhed belyst, og der er foreslået supplerende arbejdsmetoder for at inddrage beslutningssikkerheden i vurdering af kriterieoverholdelse, undersøgelsesplanlægning og rapportering. Der er udviklet to programværktøjer til understøttelse af sandsynlighedsbaseret forureningsafgrænsning for henholdsvis jord og grundvand. Brugervejledninger til de to programmer er vedlagt som bilag til rapporten.

Læs publikation