Miljøprojekt, 1318, 2010

Deponeringskapacitet i Danmark

18-03-2010

Formålet med undersøgelsen er at kortlægge den fremtidige deponeringskapacitet og de forventede affaldsmængder til deponering på regionsniveau. Undersøgelsen bygger på indsamling af oplysninger om eksisterende og planlagt deponeringskapacitet på landets deponeringsanlæg og på en fremskrivning af kommunefordelte affaldsdata fra ISAG 2007 ved hjælp af FRIDA-modellen.
Samlet set er der tilstrækkelig kapacitet til de forventede affaldsmængder til deponering i Danmark. Men det dækker over regionale forskelle og forskelle i kapacitet for de 4 affaldsklasser - inert, mineralsk, blandet og farligt affald - til deponering gennem de to undersøgte tidsperioder, 2009-2012 og 2013-2020.

Læs publikation