Miljøprojekt, 1326, 2010

Variationer i poreluftens forureningsindhold

20-05-2010

Der er udført modelsimuleringer af forureningskoncentrationen af flygtige stoffer i poreluften under huse. Formålet har været at forbedre viden om, hvilke faktorer der har størst indflydelse på variationen af forureningskoncentrationen i poreluften.

Læs publikation