Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 104, 2010

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kviksølv i energisparepærer og lysstofrør

18-05-2010

Energisparepærer er en af de mest effektive løsninger, der er tilgængelig i dag for at forbedre energieffektiviteten for boligbelysning – men energisparepærer og lysstofrør indeholder små mængder af grundstoffet kviksølv, der er sundhedsskadeligt. Miljøstyrelsen har med dette projekt undersøgt, hvilke typer af energisparepærer og lysstofrør, der findes på det danske marked til privat brug, og hvilke mængder kviksølv de indeholder. På baggrund heraf er der foretaget en vurdering af sundhedsrisikoen, hvis en energisparepære eller et lysstofrør går itu hos forbrugeren.

Læs publikation