Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 1, 2010

Evaluering af vejstøjstrategien, hovedrapport

07-05-2010

Rapporten evaluerer den løbende indsats for støjbekæmpelse siden 2003. Regeringen offentliggjorde en vejstøjstrategi i 2003. Det er del af strategiens 10 centrale initiativer, at der skal gøres status for støjbekæmpelsen i Danmark hvert femte år. Som en del af evalueringen er også gennemført en ny vurdering af sammenhængen mellem vejstøj og sundhedskonsekvenser (bilag 1).

Læs publikation