Opfølgning på kortlægning af jordforurening i børneinstitutioner

03-06-2010

Der er i efteråret 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse i samtlige regioner omkring blandt andet kortlægning, indsats og strategier i forhold til jordforurening på børneinstitutioner. Derudover er der foretaget interviews med udvalgte kommuner omkring kommunernes rådgivning af børneinstitutioner med forurenet jord eller mistanke herom. Rapporten viser, at regioner og kommuner gør et stort arbejde for at opspore jordforurening i børneinstitutioner.

Læs publikation