Miljøprojekt 1327, 2010

Miljøteknologi på affaldsområdet

30-06-2010

Dette miljøprojekt præsenterer en analyse af miljøteknologiske potentialer på affaldsområdet, ud fra en analyse af de forskellige affaldsstrømme. De særlige danske styrkepositioner identificeres, og sammenholdes med udvalgte potentielle markeder i verden.
Der fokuseres på teknologier, der kan erstatte nogle af de eksisterende behandlingsmetoder, men som ikke er markedsført eller anvendt fuldt ud i forhold til potentialet på grund af forskellige barrierer – reguleringsmæssige, økonomiske, manglende udvikling.
Der anlægges en kredsløbsbetragtning og opstilles en model herfor, med inspiration af ”vugge-til-vugge”-konceptet. Dette koncept betragter alle affaldsstrømme som potentielle udgangspunkter for ny produktion.
Projektet bidrager med viden om affaldssektoren mulige fremtidige udvikling, og udgør en del af grundlaget for Affaldsstrategi 2009-12.

Læs publikation