Orientering fra Miljøstyrelsen, 2, 2010

Miljøstyrelsens tilsynsplan

08-06-2010

Miljøstyrelsen har i mange år ført tilsyn på en række forskelligartede områder. Tilsynsforpligtelserne spænder fra tilsyn med stoffer og produkter, over forskellige mærknings- eller certificeringsordninger, forsøgsudsætninger og meget mere. Formålet med tilsynsplanen er, at Miljøstyrelsen lever op til de tilsynsforpligtelser, som styrelsen er pålagt ifølge en række bekendtgørelser, og at tilsynsindsatsen gennemføres kompetent ud fra en samlet prioritering og planlægning.

Læs publikation