Miljøprojekt 1319, 2010

Idékatalog til affaldsforebyggelse

30-06-2010

Kataloget indeholder idéer til initiativer om forebyggelse af affald, som kan igangsættes af 8 forskellige aktører: detailhandlen, kontor og service, industri, bygge og anlæg, borgerne, kommuner, sygehuse og staten. Kataloget omtaler mere end 100 forskellige idéer til øget affaldsforebyggelse, som forhåbentlig kan inspirere til handling blandt de forskellige aktører. Idéerne er for hver aktør opdelt i en række emner, og der er medtaget eksempler på både indenlandske og udenlandske tiltag fra de seneste år. Desuden indeholder kataloget en række affaldsforebyggelsesidéer fra en workshop, der blev afholdt i august 2009.

Læs publikation