Miljøprojekt 1325, 2010

Forundersøgelse af madspild i Danmark

30-06-2010

Udenlandske undersøgelser viser, at der i alle led af produktion, fremstilling og distribution, tilberedning og servering af mad sker et spild af mad, som kunne være spist. Dette projekt afdækker, hvad vi ved om madspild i Danmark, og hvilke data vi mangler for at kunne sige noget mere præcist om potentialerne for at forebygge madspild. Undersøgelsen har omfattet fem aktører: fødevareproducenter, engroshandel, detailhandlen, storkøkkener og husholdninger. Undersøgelsen konkluderer, at der umiddelbart er behov for opdaterede data for mængden af madaffald og madspild fra alle 5 aktører – for især husholdninger og storkøkkener er det vigtigt for at kunne bestemme forebyggelsespotentialet.

Læs publikation