Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 3, 2010

Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter

01-07-2010

Regeringen planlægger at indføre et kilometerbaseret kørselsafgiftssystem, der skal dække hele landet. I arbejdsnotatet beskrives mulige støjeffekter som følge af kørselsafgifterne. Støjen kan falde hvis vejtrafikken falder i byerne, eller hvis trafikken begrænses om natten. Omvendt kan støjen stige, hvis trafikken spredes fra store veje ud på mindre veje eller hvis morgenmyldretiden øges i natperioden – det vil sige før kl. 07.

Læs publikation