Redegørelse fra Miljøstyrelsen 1, 2010

Redegørelse om jordforurening 2008

08-07-2010

Denne rapport er Depotrådets årlige redegørelse til miljøministeren om indsatsen på jordforureningsområdet.
Redegørelsen for 2008 viser, at regionerne og kommunerne efter omstillingen, som følge af kommunalreformen, er godt på vej ind i en mere stabil og målrettet indsats på jordforureningsområdet. Der var dog også i 2008 udfordringer i nye IT-systemer og sammenlagte data. I forhold til de tidligere år, indeholder denne redegørelse en mere detaljeret beskrivelse af regionernes indsats og administration på jordforureningsområdet.

Læs publikation