Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010

Listen over uønskede stoffer 2009

05-07-2010

Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS) er en signalliste og vejledning til virksomheder om problematiske stoffer, hvis brug på længere sigt bør reduceres eller helt stoppes. Det er op til virksomhederne selv at tage initiativ til at udskifte disse stoffer.
LOUS 2009 indeholder 40 kemiske stoffer og stofgrupper, som lever op til en række nærmere bestemte kriterier, der er udvalgt til listen. Stofferne kan føre til meget alvorlige og længerevarende skader på sundheden eller i miljøet. For at tilpasse listen til det danske marked fremgår som udgangspunkt stoffer, som anvendes industrielt i større mængder i Danmark dvs. i en tonnage på over 100 tons årligt.
Det er 4. udgave af listen, som tidligere er udkommet i 1998, 2000 og 2004.

Læs publikation