Orientering fra Miljøstyrelsen 5, 2010

Affaldsstatistik 2007 og 2008

26-07-2010

Publikationen indeholder en opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald. Statistikken giver desuden et overblik over udviklingen i affaldsmængderne i årene 1994-2008 og sættes i relation til sigtelinierne i regeringens Affaldsstrategi 2005-2008.

Læs publikation