Evaluering af pesticidindikatoren PestNaB

29-01-2010

PestNaB er udviklet som en indikator til beregning af ændringer i pesticiders miljøbelastning og ikke til at sige noget om, hvorvidt pesticider reelt forårsager effekter på naturen. Den omfatter i sin nuværende form hverken grundvand eller sundhed. Der er gennemført en evaluering af beregningsmetoder, følsomhed og usikkerhed, samt af datagrundlaget i PestNaB. Det konkluderes bl.a at PestNaB er en indikator, der er baseret på accepterede principper for miljørisikovurdering af kemiske stoffer. Den kan dog være svær at fortolke for ikke-specialister, og kan ikke stå alene i forbindelse med fastlæggelse af pesticidpolitiske målsætninger og handlingsplaner eller overvågning af udviklingen af pesticidforbrug og naturbelastning. PestNaB kan umiddelbart anvendes som et redskab til analyse af betydningen af eventuelle tiltag til reduktion af pesticidernes akutte naturbelastning, idet parametrene kan ændres enkeltvis.

Læs publikation