Miljøprojekt, 1311, 2010

Resistens hos brune rotter - 2008

01-02-2010

I 2008 satte Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet, fokus på rotter fra de områder, der dækker det tidligere Københavns Amt samt Bornholms Regionskommune. Desuden blev rotter fra nogle få andre kommuner undersøgt. Resistens af betydning for den praktiske bekæmpelse blev fundet blandt rotter fanget på lokaliteter i kommunerne Glostrup, Brøndby, København og Fredericia samt fra den tidligere Ribe Kommune i den nuværende Esbjerg Kommune.

Læs publikation