Februar

 • Hanstholm

  Publiceret 22-02-2010

  En nordjysk vildmark Mellem Hanstholm-knuden og Klitmøllers markante kystfremspring ligger et klithede-landskab på næsten 4

 • Lerdrup Bugt

  Publiceret 22-02-2010

  I den ydre del af Horsens Fjord er der oprettet 2 reservater: Vorsø Naturreservat og Lerdrup Bugt Vildtreservat

 • Nissum Fjord

  Publiceret 22-02-2010

  Nissum Fjord og det omkringliggende landskab rummer nogle af Vestjyllands vigtigste fuglelokaliteter

 • Ulvshale - Nyord

  Publiceret 22-02-2010

  Landskabet  På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord

 • Roskilde Fjord

  Publiceret 22-02-2010

  Landskab og historie  Roskilde Fjord er et typisk sjællandsk fjordlandskab. Bredninger veksler med snævre løb, og små øer og holme er talrige

 • Sydlolland

  Publiceret 22-02-2010

  I farvandet omkring den sydlige del af Lolland er der oprettet 4 vildtreservater: Hyllekrog, Nysted Nor, Rødsand og Frejlev Vig

 • Resistens hos brune rotter - 2001-2008

  Publiceret 01-02-2010

  I perioden 2001-2008 har Skadedyrlaboratoriet gennemført en systematisk undersøgelse af rotter for eventuel resistens for at skaffe et landsdækkende o

 • Resistens hos brune rotter - 2008

  Publiceret 01-02-2010

  I 2008 satte Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet, fokus på rotter fra de områder, der dækker det tidligere Københavns Amt samt Bornholms Regionsk

Søg i arkivet