Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2010

Vejledning om virksomheders egenkontrol med ydre miljøforhold

17-12-2010

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning om virksomheders egenkontrol med ydre miljøforhold. Vejledningen tænkes anvendt som inspiration til både myndigheder og virksomheder i forbindelse med udformningen af egenkontrolvilkår. Vejledningen beskriver bl.a. hvordan egenkontrolvilkår kan fastsættes, efterleves og kontrolleres. Vejledningen giver indblik i hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende egenkontrolvilkår og hvilke typer af egenkontrol der kan anvendes i forskellige sammenhænge.

Læs publikation