Miljøprojekt 1353, 2010

Substitution af diffundérbare råvarer i UV-hærdende lakker til træmøbler

22-12-2010

Analyseprojektet beskriver monomer-emissioner fra 73 UV-hærdende møbellak-kombinationer fremstillet af 13 forskellige monomere og 21 forskellige bindemidler.
Monomere og bindemidler blev desuden screenet mht. deres miljø- og sundhedsmæssige egenskaber.
Formålet med projektet var at finde de lakker, som frigav de mindste mængder flygtige monomere efter UV-hærdning, uden at lakkens øvrige tekniske egenskaber blev forringet.
De bedste kombinationer viste emissionsreduktioner på op til 70 % af de oprindelige. UV-lakkerne med de nye sammensætninger er derfor allerede blevet introduceret til møbelmarkedet, hvor den lavere afdampning af monomere vil bidrage til et forbedret indeklima hos køberen.

Sammenfattende artikel om rapportens konklusioner, offentliggjort i Dansk Kemi:
Træmøbellakker bedre for indeklimaet (pdf)

Sammenfattende artikel om rapportens konklusioner, offentliggjort i Färg Och Lack (engelsk):
Replacement of fugitive monomers from UV-cured furniture lacquers (pdf)

Læs publikation