Miljøprojekt 1352, 2010

Sporgasundersøgelser til fastlæggelse af aktive transportveje til indeklimaet

Teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening

22-12-2010

I projektet undersøges og præsenteres en aktiv sporgasmetode til fastlæggelse af aktive spredningsveje i bygninger med indeklimaproblemer, der skyldes forurenet jord eller grundvand, og aktuelle reduktionsfaktorer er undersøgt på to lokaliteter, hvor JAGG-modellens forudsætninger ikke er opfyldt. Metoden giver den tilsynsførende en god direkte fornemmelse for de konvektive spredningsveje i bygningen og der er tale om en meget adaptiv test, hvor det er let at afprøve forskellige spredningshypoteser

Læs publikation