Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 109, 2010

Ftalater i produkter, som børn har direkte kontakt med

23-12-2010

Der er udtaget produkter, der henvender sig til børn og hvor det forventes, at børn har en direkte kontakt med produkterne. Der er kun medtaget produkter, der ikke er legetøj, og som ikke er småbørnsartikler. Der er altså alene tale om produkter, der ikke er omfattet af regler, der gælder for legetøjs- og småbørnsartikler. Projektet har udelukkende fokus på de fire ftalater DEHP, BBP, DBP og DIBP. Der er udvalgt og indkøbt 72 produkter til kemisk analyse, og produkterne fordeler sig på 10 tasker, 12 stk. svømmeudstyr, otte badebassiner, 10 stk. tekstiler (T-shirts med tryk), 12 voksdug og dækkeservietter, 10 børneappellerende badeforhæng og 10 pilatesbolde. Produkterne er analyseret kvantitativt for indhold af de fire ftalater DIBP, DBP, BBP og DEHP.  Der er påvist høje koncentrationer af DEHP og DIBP i en række produkter. Der er ikke påvist BBP i de analyserede produkter, og DBP er kun påvist i koncentrationer mindre end 0,1 %. Der er analyseret 10 T-shirts, hvor alle de påviste ftalater var i koncentrationer mindre end 0,05 %. I en lang række produkter er der påvist høje indhold af DINP og isoftalat, som ikke er kvantificeret i dette projekt.
18 produkter blev udvalgt til migrationsanalyser med kunstig sved og kunstigt spyt for at simulere eksponeringen af et barns hud- og mundkontakt med produkterne. Der er ved migrationsanalyserne påvist migration af DEHP i koncentrationer mindre end 0,005 % af det kvantificerede indhold i produkterne, mens der er påvist migration af DIBP på 0,02 % i et produkt. Der ses en mindre migration til kunstigt spyt sammenlignet med kunstig sved.

Læs publikation