Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 107, 2010

Ftalater i plastsandaler

23-12-2010

60 sandaler er analyseret for indhold af ftalaterne DIBP, DBP, BBP og DEHP. Sandalerne fordeler sig med 20 par sandaler til voksne, 20 par sandaler til 2-årige børn og 20 par sandaler til 6/7-årige børn.  Ftalaterne DIBP, DBP og DEHP er påvist i flere af de analyserede plastsandaler og gummitræsko/plastsko til alle de tre aldersgrupper. Der er flere plastsandaler til børn, som i sål eller rem indeholder ftalater i størrelsesordenen 10-46 %. BBP er kun påvist i få sandaler og i lave koncentrationer. Ud fra de kvantitative analyseresultater er der udvalgt 19 produkter migrationsanalyser med kunstigt sved. Desuden er udført 5 supplerende forsøg for at undersøge, hvorvidt der er forskel på dynamisk eller statisk ekstraktion, og om eksponeringen øges ved anvendelse af solcreme. Ved de supplerende forsøg er de højeste koncentrationer målt ved forsøgene, hvor der er påsmurt solcreme på produktet før migrationsanalysen. Risikovurderingen viste, at ingen RCR-værdier var større end 1, hvilket betyder, at ingen af sandalerne udgør en risiko, men 4 RCR-værdier var større end 0,1. For DEHP, er fundet en meget stor stigning i migrationen på en faktor 149 ved brug af solcreme og dynamiske migrationsbetingelser. RCR-værdierne er genberegnet for dynamiske migrationsbetingelser og brug af solcreme, og 9 RCR-værdier over 0,1, men ingen over 1, hvilket betyder at ingen sandaler under disse betingelser udgør en risiko for forbrugeren.

Læs publikation