Miljøprojekt 1348, 2010

Erfaringsopsamling – Passiv ventilation under huse

Teknologiudviklingsprogrammet for jord og grundvand

22-12-2010

I denne rapport er præsenteret en status for metoden ”passiv ventilation under huse” og dens anvendelse i Danmark i perioden 1999 - 2009. I den forbindelse præsenteres et billede af teknikkens udbredelse, anvendelse, effekt og økonomi og der er udarbejdet nogle anbefalinger for de videre arbejder med afværgemetoden ”passiv ventilation under huse”.

Læs publikation