Miljøprojekt 1328, 2010

Vurdering af genanvendelsesmålsætninger i affaldsdirektivet

26-08-2010

På baggrund af implementeringen af det reviderede Affaldsdirektiv i løbet af 2010, sættes der nye mål for genanvendelse af affald. Senest 2020 skal mindst 50 % af glas, metal, papir- og pap samt plast fra husholdninger genanvendes. Det indebærer at der senest 2015 skal indføres særskilt indsamling for disse materialer. Projektet har derfor to formål, at demonstrere en beregningsmetode baseret på data fra Danmarks statistik og ISAG, samt at dokumentere om Danmark kan opfylde målsætningen om 50 % genanvendelse af emballageaffald fra husholdningerne i 2020. Dette projekt skal bidrage til en foreløbig afklaring om dette er muligt.

Læs publikation