Orientering fra Miljøstyrelsen 6, 2010

Miljøtilsyn 2008

12-08-2010

Miljøtilsyn 2008 indeholder en redegørelse for kommunernes, miljøcentrenes og Miljøstyrelsens aktiviteter i forhold til godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug. Miljøtilsyn 2008 er bl.a. udarbejdet på baggrund af de årlige indberetninger fra kommunerne. Redegørelsen indeholder oplysninger om ressourceforbrug til miljøgodkendelser og tilsyn, overholdelse af minimumsfrekvenser for tilsyn, samt håndhævelse af miljølovgivningen.

Læs publikation