Vejledning fra Miljøstyrelsen 1, 2010

Anvendelse af affald til jordbrugsformål

25-08-2010

Vejledningen redegør for, hvordan reglerne for anvendelse af affald til jordbrugsformål skal fortolkes/anvendes.
Formålet med vejledningen er at give kommunerne, affaldsformidlere og konsulenter/rådgivere et redskab til en bedre forståelse af bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål.
Vejledningen vil ligeledes være et redskab, der kan anvendes af kommunerne i forbindelse med deres sagsbehandling samt af rådgivere/aktører i branchen.

Læs publikation