Orientering fra Miljøstyrelsen, 1, 2010

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010

08-04-2010

I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 gives en oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen i 2009 og projektforslag for 2010 beskrives. Bevillingen for 2010 er 5,6 mio. kr. Der planlægges 3-5 feltprojekter samt et antal udredningsprojekter.

Læs publikation