Miljøprojekt, 1324, 2010

Emissioner fra træfyrede brændeovne og -kedler

13-04-2010

Formålet med projektet er at tilvejebringe en opdateret opgørelse af brændeforbruget fordelt på den nuværende bestand af brændeovne og -kedler samt undersøge og foreslå en eventuel revision af de respektive emissionsfaktorer for partikler, dioxin, PAH og NMVOC.
Udskiftningen af brændeovne anslås på baggrund af en undersøgelse til at have været af størrelsesorden 5-8 % pr. år i perioden 2005-2008. Udskiftningen af brændekedler viser et niveau på 4-5 % pr. år. Forbruget af brænde er steget med 39 % i samme periode. Der er lavet forslag til opdatering af emissionsfaktorer for de undersøgte stoffer.

Læs publikation