Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 5, 2009

Revision af beregninger af danske VOC emissioner fra opløsningsmidler og husholdninger

04-09-2009I lyset af, at beregningerne af emissionen af non-metan flygtige organiske forbindelser, VOC, fra især brugen af opløsningsmidler og fra husholdninger er behæftet med en stor usikkerhed, har  Miljøstyrelsen fået foretaget en kritisk gennemgang af beregningerne. Brugen af opløsningsmidler omfatter alle forbrug af VOC i industrien, indenfor det offentlige og i husholdninger, og for husholdninger er det primært VOC fra fyring med træ i brændeovne og brændekedler. Undersøgelsen viste, at nogle VOC’er, glycerol, toluendiisocyanat, dioctylphthalate og diethylenglycol, har så lavt damptryk, at de anbefales udtaget af opgørelsen. Ligeledes kunne aminooxygengruppen, der omfatter 81 stoffer, og der alle er relativt højmolekylære med lavt damptryk også anbefales udtaget af opgørelsen. For flere andre stoffer, specielt methanol, naphthalen, propan, butan, ethylenglycol og formaldehyd, anbefales det at anvende lavere emissioner i opgørelsen. Forbruget af sprinklervæske har hidtil ikke været medtaget i VOC opgørelsen, og den anbefales medtaget i kommende opgørelser. Samlet set bliver den resulterende anbefalede reduktion på 7.668 t/år. Det svarer til ca. 23 % af den beregnede emission fra brug af opløsningsmidler. I de hidtidige beregninger af VOC-emissioner fra husholdninger er der anvendt den samme høje emissionsfaktor for grupperne Gammel ovn og Nyere ovn. De foreliggende målinger, som dækker Nyere ovne, viser langt lavere emissioner af VOC, end den anvendte emissionsfaktor. Anvendes en emissionsfaktor, der forekommer mere realistisk vil den samlede VOC-emissionen næsten kunne halveres.Læs publikation