Orientering fra Miljøstyrelsen, 5, 2009

Miljøtilsyn 2007

22-09-2009Miljøtilsyn 2007 indeholder en redegørelse for kommunernes, miljøcentrenes og Miljøstyrelsens aktiviteter i forhold til godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug. Miljøtilsyn 2007 er bl.a. udarbejdet på baggrund af de årlige indberetninger fra kommunerne. Redegørelsen indeholder oplysninger om ressourceforbrug til miljøgodkendelser og tilsyn, overholdelse af minimumsfrekvenser for tilsyn, samt håndhævelse af miljølovgivningen.Læs publikation