Miljøprojekt, 1301, 2009

Konsekvenser af REACH for elektronikvirksomheder – krav til downstream brug af præparater og fremstilling af artikler

17-09-2009

REACH-forordningens betydning for virksomheder i den elektroniske industri er blevet undersøgt. Seks virksomheder, der fremstiller elektronikartikler deltog i projektet, som gav virksomhederne kendskab til de grundlæggende elementer i REACH. Virksomhederne arbejdede med kortlægning og opgørelse af kemikalieforbrug, kommunikation med leverandører og en case med fokus på produktion af en fiktiv artikel.

Læs publikation