Orientering fra Miljøstyrelsen, 4, 2009

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2008

08-09-2009

11.09.09
Fejl i bekæmpelsesmiddelstatistikken 2008.

Læs mere her.


Publikationen indeholder en total opgørelse over salget af bekæmpelsesmidler opdelt på anvendelsesområde ifølge inddelingen i “Miljøstyrelsens oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler” samt en opgørelse over de enkelte virksomme stoffer. Statistikken indeholder opgørelse over salg af bekæmpelsesmidler i årene 2005-2008 indsamlet via årlige indberetninger fra fabrikanter og importører af godkendte bekæmpelsesmidler. Ud fra dette er opgjort landbrugets forbrug, og behandlingshyppigheden er beregnet for 2008

Læs publikation