Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 125, 2009

Transport af bekæmpelsesmidler over moderkagen, analogier til percutan transport og modellering

09-10-2009Ni kemiske stoffers – heraf 4 pesticider - transport over hud- og placentabarrieren undersøgt med henblik på matematisk modellering af transport i forhold til stoffernes fysisk/kemisk egenskaber: Benzoesyre, bisphenol A, caffein, miconazol samt antipyrin, der er kontrolstof for placenta perfusionerne, og bekæmpelsesmidlerne dimethoat, glyphosat, methiocarb og tebuconazol. Et sammenligneligt transportmønster indikerer, at de samme fysisk-kemiske parametre har betydning for transporten af stoffer over både hud og placenta.Læs publikation